Лице

Значение на „Fade To Grey“ от Visage

Темата на „Fade to Grey“ на Visage е на ръба да отпадне от съществуването, както при падане от мрежата. Прочетете Повече