Райли Зелено

„Иска ми се дядото никога да не е умряло“ от Райли Грийн

В „Иска ми се дядотата никога да не са умрели“ Райли Грийн възпоменава своите дядовци и също така използва случая, за да изложи някои аспекти на идеалната си култура. Прочетете Повече