Хелън Реди

Текст на текста „Delta Dawn“ на Хелън Реди

В „Delta Dawn“ на Хелън Реди субектът се оказва в неблагоприятно състояние, до голяма степен поради свързването с грешния пич през младостта си. Прочетете Повече